Het bestuur

De Stichting
Stichting Open Monumentendag Rotterdam organiseert al jaren in samenwerking met eigenaren van monumenten een uitgebreid lokaal programma in Rotterdam tijdens de landelijke Open Monumentendag. De Stichting werft sponsorgelden, laat activiteiten organiseren en is betrokken bij de Monumentenlezing. In het bestuur van de Stichting hebben leden zitting uit het Rotterdamse bedrijfsleven, culturele organisaties en de gemeente.

Het bestuur is als volgt samengesteld:
- Luuk de Boer (voorzitter)
- Harm van de Ven (secretaris)
- Michael Hiltrop (penningmeester)
- Willemijn van Blommestein (fondsenwerver)
- Niels van der Vlist (algemeen bestuurslid)
- Martin Bulthuis (algemeen bestuurslid)
- Johannes de Muinck Keizer (algemeen bestuurslid)

 Het bestuur wordt ondersteund door de volgende adviseurs:
- Mathieu Knibbeler (Gemeente Rotterdam)

Met dank aan alle eigenaren en betrokken organisaties, alle gidsen en vrijwilligers.

Samenstelling en organisatie:
- Veronique ter Wolbeek (WEvents).
- Aletta Oterdoom
- Floran Jonker

In samenwerking met:
- AIR (het Architectuurcentrum van Rotterdam) 
- Stichting Rotterdam is vele Dorpen (SRivD)
- Historisch Genootschap Roterodamum